FANDOM


All mangor av Yoshihiro Takahashi Som har åtminstone en volym komplett:


Titlar med * vid sidan om har hundkaraktärer
Titlar med - vid sidan, är skrivna av Akira Itô och bara tecknad av Yoshihiro Takahashi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.