FANDOM


Ninjahundar (ninjahund kan även kallas ninken eller shinobi hund) i Yoshihiro Takahashis verk finns i fyra klaner som dyker i Silver Fang serierna.


  • Kôga - En ninjaklan som finns med från Silver Fang och framåt, även i Akame.
  • Iga - En ninjaklan som finns med i Silver Fang och framåt, även i Akame.
  • Kurohabaki - En ninjaklan som finns med i Orion och framåt.
  • Sanada - En ninjaklan som finns med i Orion och framåt.
  • Nokizaru - En ninjaklan som finns med i Orion fram till Last Wars.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.