FANDOMI Silver Fang - Gin StjärnfallRedigera

Madara är en stor kragbjörn (svartbjörn) från Miyagi. Han var befälhavaren över Akakabutos första fort.

Han var en av de starkaste björnarna som Akakabuto rekryterade, tillsammans med Mosa och Kesagake.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.