Ginga Wiki
Advertisement


I Silver Fang[]

Ben var ledaren för första plutonen under Rikis befäl. Han äger en onormal styrka och har förmågan att läka förvånansvärt fort. Han är även Gins förebild i både manga och animé.

Innan under Rikis befäl[]

Ben är först jakthund hos sin husse Iguchi i staden Kofu. En gång sköt Iguchi en flygande ekorre i bakbenet, men det visade sig vara en ninjahund från Iga; Akame. När benet nästan var läkt bad Akame Ben att släppa honom fri då han hade ansvar för både klanen och valpar. Ben såg att hans röda ögon inte ljög och släppte honom fri. En annan gång hör han ljud av valp som blir anfallen. Han springer dit och räddar tre Kai-valpar, Akatora, Chûtora och Kurotora, från en mård. Senare blir han en vildhund och går med i Rikis flock med samma mål: att dräpa Akakabuto.

Samla hannar[]

Det var Ben som såg potencial i Gin när han bad honom hoppa över ravinen. Dock fick intagandet av Gin i plutonen ett argt möte av officeren Sniper som kände sig hotat av Ben, och nu även Gin. Bens pluton och pluton 2-3 ger sig av söderut. De kommer först in i Kai-området nära staden Kofu. Där vill Ben få med de tre demonhundarna från Kai, Akatora, Chûtora och Kurotora. Först känner Kai-hundarna inte igen Ben, men efter ett slagsmål och att Bens namn nämns minns Akatora honom som sin livräddare från mården Ten, och de ger sig av till nästa anhalt, Kai-brödernas fiende Moss. I ett missförstånd orsakad av Sniper och Hyena, börjar en strid. Moss vräker ner stenar och Ben hamnar under en stor sten. När Gin och Smith kommer och förklarar att det är ett missförstånd, får Ben styrka nog att resa sig och slänga av sig stenen och besegra Moss. Då får de även med Moss i gruppen. Sedan stannar de i Mie, där shinobi ninjahundarna lever. Efter att ha misstagit några Kôga hundar att vara från Iga, blir de förgiftade av hichi-frön doppade i gift. När Akame känner igen Ben ger han dem motgift, men finns inte tillräckligt. Ben väljer att vänta och ger de som finns till sina undersåtar. Dock kommer örterna tillslut, men Ben förlorar en av sina fem sinnen; synen. När de ger sig av för att besegra Kôga, ber han Akame att utse den nya ledare för den första plutonen; Gin. När Kôga är besegrat ger de sig av och hamnar på en strandat skepp. Gin och några andra ger sig av mot Shikoku, medan Ben, Cross och Moss' grupp får besked av Kurobê att pluton 4-6 är nästan utplånade i norr. Cross tar Ben till sin husse Kofu för att han ska få synen tillbaka, och skickar sedan sin dräktiga maka Cross för berätta för Gin. Ben står inte ut länge i vården, och bryter sig ut och kommer till Moss' hjälp i Mutsu. Efter Terrys död går Mutsu-generalerna med i kampen. När sista slagen mot björnarna ska börja, får han inte följa med för Riki då han nu är en far. Utom sig tar han farväl till Cross och sina nyfödda valpar Ken, Jôji och Minnie, och ger sig av ändå. Han tappar synen igen när han åter möter Sniper som vill döda honom. Men Ben vinner och hoppar ner i ravinen eftersom han inte kan göra mer blind. Hyena räddar honom i floden och Ben dyker upp i kampen mot Mosa. I sista striden är Ben den som först biter tag i Akakabuto, trots sina skallskador och dämpade syn.

Vargkriget[]

Efter Akakabutos död lever han med Cross och valparna, även Chibi. Som blind hör han nu så mycket bättre, och hör några utanför grottan. Det är Retsuga och andra vargar. De kidnappar Cross och valparna och skadar Ben. Med hjälp av andra av Ôus krigare ger han sig av för att få tillbaka sin maka. Han slåss mot Reimas vakt Mukonga, som slår honom i huvudet så att han får synen tillbaka och besegra Mukonga. Senare slåss han och dödar Gaias krigare Big Horn. Han får tillslut tillbaka sin maka och valpar.I Weed - Silver Fang son[]

Manga[]

Ben är den älsta levande av Ous krigare från slaget mot Akakabuto. På grund av sin ålder har han och Cross återvänt till Kai-området, där de bor i en stuga i skogen som människorna övergett.

Efter mardrömmar om Ôu, och mötet med Rocket-bröderna Rocket, Missile och Jet, ger sig Ben av ensam mot Ôu. Dock går han fel och finner Johns döda lik. Han känner inte igen John då han är blind och de inte setts på ett tag, men han tar John till sin husse Iguchi i Kofu, som blir föga förvånad att se Ben efter en lång tid. Dock ger han John en värdig begravning. Cross kommer sedan och hämtar honom och de ger sig nu båda av mot Ôu. Trots sin blindhet och ålder kan han hjälpa den ynre generationen mycket i slaget mot Hôgen. När slagen mot Hybridbjörnarna är, dör Ben lugnt i Ôu av ålder. Hans ande hjälper Ken när han står inför Hybridbjörnen när Jôji var i fara.


Animé[]

Ben är den älsta levande av Ôus krigare från slaget mot Akakabuto. Han, Cross, Kurotora och Chûtoras söner ger sig av mot Ôu då de får nyheter från Ken och Kagetora. Ben är blind och korkad och går alltid fel. Dock är han vis och hjälper sin son Ken och hans vän Kagetora att besegra Batto.

Advertisement